Denny's Kawasaki Oiwake

Related Articles:
Category:
Area: Kawasaki
Address: Oshima 1-31-1, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken [map]
Phone: 044-222-1022 044-222-1022
Access: 1.1 km from Odasakae Station JR Nambu Line (JN4)
1.3 km from Kawasaki-Shinmachi Station JR Nambu Line (JN3)
1.4 km from Hama-Kawasaki Station JR Nambu Line (JN5)