Denny's Kimitsu

Category:
Area: Kimitsu
Address: Chiba-ken Kimitsu Minamikoyasu 6-21-18 [map]
Phone: 0439-55-2540 0439-55-2540