Seria Samukawa

Related Articles:
Area: Koza
Address: 〒 253-0101  Koza-gun, Kanagawa-machi Samukawa Kurami 1186 [map]
Access: 1.3 km from Kurami Station JR Sagami Line
1.7 km from Kadosawabashi Station JR Sagami Line
1.9 km from Miyayama Station JR Sagami Line