OK Supermarket Kohoku

Cheapo Article: Tokyo's Cheapest Supermarket? - OK
Category:
Area: Tsuzuki
Access: 63 m from Tsuzuki-Fureai-no-Oka Station Green Line (G3)
Address: 8 Kagaya, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken [map]