Seria Konan Kohoku Inter

Cheapo Article: Seria: the Classiest 100 yen Shop in Tokyo
Area: Konan
Access:
Address: 〒 224-0043  Yokohama-shi, Kanagawa-cho, Tsuzuki-ku Orimoto 191 Konan Kohoku Inter store 2F [map]