Seria Kopio Aikawa

Related Articles:
Area: Aiko
Address: 〒 243-0301  Aiko-gun, Kanagawa Prefecture Aikawa Aikawa Tsunoda 580 Kopio shop 1F [map]
Access: 3.3 km from Banda Station JR Sagami Line
4.1 km from Harataima Station JR Sagami Line
4.1 km from Kamimizo Station JR Sagami Line