Seria Life Tsurumi

Cheapo Article: Seria: the Classiest 100 yen Shop in Tokyo
Area: Tsurumi
Access: 1.2 km from Tsurumi Station Keihin-Tōhoku Line (JK32)
1.5 km from Keikyu Tsurumi Station Keikyū Main Line (KK29)
1.8 km from Kagetsuen-mae Station Keikyū Main Line (KK30)
Address: 〒 230-0074  Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Tsurumi Tsurumi life Kitaterao 2-19 store 2F [map]