Seria Sakurasu Totsuka

Cheapo Article: Seria: the Classiest 100 yen Shop in Tokyo
Area: Totsuka
Address: 〒 244-0003  Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Totsuka-ku, Totsuka 4253 Sakurasu Totsuka store B1F [map]
Access: 221 m from Totsuka Station Tokaido Line (JT1)Yokosuka Line (JO10)Blue Line (B27)