La Cittadella

Related Articles:
Related Events: Haisai Festa
Kawasaki Halloween Parade 2020
Area: Kawasaki
Address: 4-1 Ogawacho, Kawasaki-ku, Kawasaki Kanagawa [map]
Access: 404 m from Kawasaki Station Tokaido Line (JT1)Keihin-Tōhoku Line (JK31)JR Nambu Line (JN1)
0.6 km from Keikyu Kawasaki Station Keikyū Main Line (KK20)Keikyū Daishi Line (KK20)
0.8 km from Hatchōnawate Station JR Nambu Line (JN2)
Website: http://lacittadella.co.jp