Seria Maruetsu Dekino

Related Articles:
Area: Kawasaki
Address: 〒 210-0825  Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, Kawasaki Dekino 10-15 Maruetsu Dekino store [map]
Access: 371 m from Sangyō-Dōro Station Keikyū Daishi Line (KK25)
0.6 km from Higashi-Monzen Station Keikyū Daishi Line (KK24)
0.8 km from Kojimashinden Station Keikyū Daishi Line (KK26)